.​.​.​Un iestāsies miers (​.​.​.​And peace will come)

from by Deodium

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    €0.50 EUR  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Second album from Latvian heavy metal band "Deodium".
  Jewelcase CD includes a little paper book with lyrics in Latvian & English.


  Artwork made by the rhythm guitarist: Jānis Tiltiņš


  *Latviešu pircējiem iesakām sazināties ar mums pa tiešo, sūtot vēstules uz Deodium grupas profilu www.facebook.com/DeodiumBand: Jums tā sanāks lētāk!

  Includes unlimited streaming of Grēks. Važas. Brīve. (Sin. Shackles. Freedom) via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 10 days

    €8 EUR or more 

   

lyrics

Viņš reiz tika radīts
Tiesu spriest, ļaunumu nīdēt, cilpas siet.
Viņš pats arī krita,
Dzīvības dzēsa, ienaidu vairoja pasaulē.
Viņš cilvēkus nīda
Par spēju mīlēt, laupīja mieru dvēselēm.
Viņš tagad ir miris -
Miesnieka būdā guļ viņa līķis, Nāves pļauts.

Hei, kritušais, tev bija manas kļūdas jālabo,
Nevis pašam par tādu jākļūst.
Tagad tavs ceļš ir noiets,
To gāji, lai tiktu aizmirsts.
Kritušais, tu tiki radīts kā mans kalps,
Nevis kā līdzvērtīgs man.
Tagad lai pasaule zin-
Tā pastāv, lai kalpotu man!

Viņu reiz tu radīji
Asinis liet, cīnīties karā ar tumsu.
Viņu sūtīji pieveikt
Naidniekus savus, pasauli sāpēs slīcināt.
Viņu veikli nodevi,
Kad tavos plānos vietas vairs viņam nebija.
Viņu drīz jau satiksi,
Kad aizmirstībā nogrimsiet abi - tu un Velns.

Hei, nolemtais, tev bija noteikumiem jāseko,
Nevis sevi pāri tiem jāceļ.
Tagad tevi gaida vien sods,
To saņemt jau sen bija laiks.
Nolemtais, tev bija ļaudīm ceļā jāpalīdz,
Nevis karu jāsāk ar tiem.
Tagad tie Kungu padzīs,
To dzīves ir viņu rokās.

Nāve savu baigo skatu
Dievam tieši acīs vērš,
Tās izkapts asmens spoži mirdz,
Kad tā šo melno sirdi pušu plēš!

Tu savu dzīvi izniekoji varas alkās,
Cenšoties līdzsvaru sev par labu jaukt.
Tāpēc saku droši - tu esi lieks
Tāpat kā sāncensis, ar kuru tu karo.
Cilvēkos ir gan labais, gan ļaunais gana,
Lai līdzsvaru pasaulē spētu turēt
Un godāt to, kādi ir...
JO CILVĒKS IR VISVARENS!

Hei, pasaule, tu reiz tiki kalta važās,
Nevarēji brīvi elpot.
Tagad esi darīta brīva
Un beidzot iestāsies miers.
Cilvēki, jums līdzsvars tagad ir jātur,
Būs jums cienīt to vairāk par visu!
Dzīvība un Nāve nekad neiegrožos jūs
Un beidzot iestājies būs miers!


...

He was once made
To judge, to weed out the evil, tie nooses.
He fell himself as well,
Extinguished lives, bred evil in the world.
He despised mankind
For the ability to love, stole the peace of souls.
He is dead now-
In the shack of the butcher lay his remains, reaped by the Death.

Hey, fallen one, you were supposed to correct my mistakes,
Not to become one yourself.
Your path has been treaded now,
You walked it to be forgotten.
The fallen one, you were made as a servant of mine,
Not as an equal to me.
Now, let the world know-
It exists to serve me!

You created him once
To spill blood, fight a war with darkness.
You sent him to defeat
Enemies of yours, drown the world in pain.
You betrayed him artfully,
When he did not fit your plans anymore.
You will meet him soon,
When in oblivion shall drown both you and the Devil.

Hey, doomed one, you were supposed to follow the rules,
Not to believe yourself above them.
Now only punishment awaits you,
The time to receive it came long ago.
Doomed one, you were supposed to help people on their way,
Not to wage a war against them.
Now they will banish the Lord,
Their lives are in their own hands.

The death it’s grim stare
Casts directly into the eyes of God,
The blade of its scythe shines brightly
When it tears this black heart apart.

You wasted your life in the thirst for power,
Trying to ruin the balance for your benefit.
This I say surely- you are a waste
As is your competitor you’re fighting.
Mankind has enough of both good and evil
To maintain the balance in the world
And to honour what they are...
BECAUSE MAN IS ALMIGHTY!

Hey world, you were once locked in shackles,
Couldn’t breathe freely.
Now you have been set free
And finally peace will come.
People, you must maintain the balance
And honour it above everything else!
Life and Death shall never bind you,
And finally the peace will have come!

credits

from Grēks. Važas. Brīve. (Sin. Shackles. Freedom), released August 30, 2014

tags

license

about

Deodium Riga, Latvia

The first official rehearsal was held on May 31, 2009, which is also considered the band's founding date.

We are a Latvian heavy metal band, with some death/black metal influences.
We mainly speak of modern society's degradation through the lens of mythical creatures and epic events in our native language.
... more

contact / help

Contact Deodium

Streaming and
Download help