/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    €0.50 EUR  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Second album from Latvian heavy metal band "Deodium".
  Jewelcase CD includes a little paper book with lyrics in Latvian & English.


  Artwork made by the rhythm guitarist: Jānis Tiltiņš


  *Latviešu pircējiem iesakām sazināties ar mums pa tiešo, sūtot vēstules uz Deodium grupas profilu www.facebook.com/DeodiumBand: Jums tā sanāks lētāk!

  Includes unlimited streaming of Grēks. Važas. Brīve. (Sin. Shackles. Freedom) via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 10 days

    €8 EUR or more 

   

lyrics

Nāc, sēdies man blakus,
Nebaidies, negrasos tevi nāvēt.
Nāc, sēdies, ņem kārtis,
Nebīsties, spēle nav sarežģīta.
Nāc, sēdies, ņem glāzi,
Nebaidies, degvīns tev tikai līdzēs.
Nāc, jūti azartu,
Nebīsties, nespēs tas tevi pārmākt.

Dvēseli savu droši liec galdā,
Iespējams, krītīs tev flešs.
Labi, liec tad tikai pusi –
Ilgāks spēles prieks mums būs.

piedz.
Šajā pokera spēlē
Vara, pieder tā man.
Šajā laipnajā sejā
Ienaids klusībā mīt.
Šajā dvēseļu katlā
Atstāj nodevu man.
Šajā pokera spēlē
Dievs – tas esmu es.

Mana misija ir svēta, tā no Dieva –
Viņš lika man nākt tavu dvēseli vākt.
Piedurknē man no sirdīm tā stiprākā,
Ko gan tavi sešinieki var te darīt?

Nē, kā tu to spēji –
Uzvarēt manis paša spēlē!
Nē, nevar tas būt,
Nelabais devis man milzu spēku.
Nē, spēlējam vēl,
Uzvarēt vairs es tev neļaušu.
Nē, neticu tam –
Nelabais visus eņģeļus kāvis.

Pēdējais pats sev spārnus norāva,
Redzot tēvu nāvējam dēlu.
Ieņēma vietu cilvēku rindās,
Noliedza Dievu un tā dēlu.

piedz.

Es sev spārnus rāvu, tas nav no svara,
Tik tā Kunga vara, kas man rokās dota.
Skat, kas rokā kvēlo – zelta zibens tas,
Tavai nāvei liesmās pienācis ir laiks.

Zelta zibens
Rokās manās nāvi sēj,
Tavs kungs var nākt,
Tavus pīšļus vākt.
X3 


...

Come, sit next to me,
Don’t be afraid, I’m not gonna kill you.
Come, sit, pick up the cards,
Don’t fright, the game is not complicated.
Come, sit, take the glass,
Don’t be afraid, vodka will be an aid to you.
Come, feel the thrill,
Don’t fright, it won’t be able to overwhelm you.

Put your soul fearlessly on the table,
Possibly, the flush will fall.
Well, put only a half then-
The pleasure of the game will be longer for us.

Refrain:
In this poker game
The power, it belongs to me.
In this kind face
Hatred silently dwells.
In this furnace of souls
Leave your toll to me.
In this poker game
God- it is me.

My mission is holy, it’s from God-
He ordered me to come and reap your soul.
In my sleeve is the strongest of hearts,
What your sixes can do here, now?

No, how could you do this-
To win in my own game!
No, it’s not possible,
The devil gave me an incredible might.
No, let’s play again,
I will not let you win anymore.
No, I don’t believe it-
The Devil has slain all of the angels.

The last one ripped off his wings himself,
Seeing the father murdering his son.
He took his place among the humans,
Denied God and his Son.

Refrain

I ripped off the wings myself, it’s not important,
Only the Lord’s power which is laid in my hands.
Look, what’s blazing in the hand- golden lightning it is,
The time for your death in flames is here.

Golden lightning
In my hands is sowing death.
Your Lord can come,
Your ashes to collect.
X3

credits

from Grēks. Važas. Brīve. (Sin. Shackles. Freedom), released August 30, 2014

tags

license

about

Deodium Riga, Latvia

The first official rehearsal was held on May 31, 2009, which is also considered the band's founding date.

We are a Latvian heavy metal band, with some death/black metal influences.
We mainly speak of modern society's degradation through the lens of mythical creatures and epic events in our native language.
... more

contact / help

Contact Deodium

Streaming and
Download help