/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    €0.50 EUR  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Second album from Latvian heavy metal band "Deodium".
  Jewelcase CD includes a little paper book with lyrics in Latvian & English.


  Artwork made by the rhythm guitarist: Jānis Tiltiņš


  *Latviešu pircējiem iesakām sazināties ar mums pa tiešo, sūtot vēstules uz Deodium grupas profilu www.facebook.com/DeodiumBand: Jums tā sanāks lētāk!

  Includes unlimited streaming of Grēks. Važas. Brīve. (Sin. Shackles. Freedom) via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 10 days

    €8 EUR or more 

   

lyrics

Šajā saulē daudz asiņu veltu liets,
Manā priekšā stāv eņģelis zemu kritis.
Pienācis ir laiks viņam ceļos krist.
Nelaimīgais, zobenu manu uz atvadām skūpsti!

Tā tas nenotiks, mani sūta Dievs
Nest taisnu tiesu pār cilvēkiem.
Tavos spēkos nebūs mani pievārēt –
Šai saulē esmu es neuzveicams.

Pārāk esi daudz netaisnu tiesu spriedis,
Tavas rokas ir asiņu jūrā mirkušas.
Pienācis ir laiks tām nāvē stingt.
Nolādētais, spriedumu manu saņem ar cieņu!

Tā tas nenotiks, līgums mans ar Dievu
Liek tumsu projām uz elli mēzt.
Tavos spēkos nebūs gaismas varu liegt –
Šai saulē esmu es neuzveicams.

Akli esat jūs abi ar Dievu –
Nāve valda pat pār viņu un Velnu.
Pienācis ir laiks mums sarunas beigt.
Nāc dejot nāves valsi – es sitīšu tev takti!

Tā tas nevar būt, es esmu Dieva kalps
Un viņa taisnais tiesnesis.
Tavos spēkos nebūs Dieva gribu liegt –
Ar viņa ziņu esmu neuzveicams!

Līdzsvaram ir jābūt šeit, šai pasaulē ļaužu.
Mēs nespējam būt labi, ja neesam ļauni.
Pasauli nevar izglābt ar zobenu rokā,
Mēs nedrīkstam izdzīvot, ja neprotam mīlēt!

Eņģeļa acīs gaisma dziest, izkapti šo redzot –
Nāves rokas vēzēta, tā nopļaut spēj it visu.
Trūdu kaudze zemē birst kur miesnieks dēlu kāva,
Ceļa šī pats sākums par kapu Eņģelim ir kļuvis.

Jā, tā tam jānotiek – Tevi sūtīj’ Dievs,
Bet mani pati Māte Daba.
Tavos spēkos nebij’ man pretim stāvēt,
Šai saulē biji Tu uzveicams!
Uzveicams!
Uzveicams!


...

Under this sun much blood is spilled in vain,
Before me stands an angel deeply fallen.
The time has come for him to fall on the knees.
Unfortunate one, my sword on farewell you must kiss!

It will not happen in this way, I am sent by God
To bring fair judgment upon mankind.
In your power it will not be to vanquish me-
Under this sun I am invincible.

Too many you have unjust verdicts sentenced,
Your hands are soaked in a sea of blood.
The time has come for them to freeze in death.
Cursed one, receive my judgment with honour!

It will not happen in this way, my deal with God
Orders to cleanse away the darkness off to the Hell.
It will not be in your power to deny the force of the light-
Under this sun I am invincible.

Blind are both you with God-
The death reigns even over Him and the Devil.
The time has come for us to end the talks.
Come and dance the waltz of death- I will beat the tact for you!

It cannot be, I am a servant of God
And his fair judge.
In your power it will not be to deny God’s will-
Within his devise I am invincible!

Balance must be here in this world of men.
We cannot be good if we’re not evil.
The world cannot be saved with a sword in hand,
We must not be allowed to survive if we don’t know how to love.

In the eyes of the Angel the light is fading seeing this scythe-
Swung by the hand of Death it can reap everything.
A pile of putridness crumbles down where the butcher slew the son,
The beginning of this road has become a grave for the Angel.

Yes, it must happen in this way- you were sent by God,
But I am- by the Mother Nature herself.
It was not within your power to stand against me,
Under this sun you were defeatable!
Defeatable!
Defeatable!

credits

from Grēks. Važas. Brīve. (Sin. Shackles. Freedom), released August 30, 2014

tags

license

about

Deodium Riga, Latvia

The first official rehearsal was held on May 31, 2009, which is also considered the band's founding date.

We are a Latvian heavy metal band, with some death/black metal influences.
We mainly speak of modern society's degradation through the lens of mythical creatures and epic events in our native language.
... more

contact / help

Contact Deodium

Streaming and
Download help