Saules Kalpi (Servants of the Sun)

by Deodium

/
 • Streaming + Download

  Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

  When downloading full album, you get a bonus poster :)

    name your price

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Debut EP from Latvian heavy metal band "Deodium".
  Jewelcase CD includes a little paper book with lyrics in Latvian & English.


  Artwork made by the rhythm guitarist: Jānis Tiltiņš


  *Latviešu pircējiem iesakām sazināties ar mums pa tiešo, sūtot vēstules uz Deodium grupas profilu www.draugiem.lv/deodium: Jums tā sanāks lētāk!
  .

  Includes unlimited streaming of Saules Kalpi (Servants of the Sun) via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 10 days

    €6 EUR or more 

   

1.
2.
3.
4.
5.
6.

about

We mainly speak of modern society's degradation through the lens of mythical creatures and epic events in our native language.

credits

released October 5, 2012

tags

license

about

Deodium Riga, Latvia

The first official rehearsal was held on May 31, 2009, which is also considered the band's founding date.

We are a Latvian heavy metal band, with some death/black metal influences.
We mainly speak of modern society's degradation through the lens of mythical creatures and epic events in our native language.
... more

contact / help

Contact Deodium

Streaming and
Download help

Track Name: Svešinieks (Stranger)
Ceļa putekļi sejā triec, vēlās tie, lai dzīvi beidz,
Svešinieku pieņemt liegts, kaut ar dzīvē būtu liekts.
Pasaulē šajā viņš itin lieks, vēlās tā, lai nāvē mieg,
Nejūtība apņēmusi nemirstībai lemto dvēsli.
Ceļinieka – raganas cīniņš atstājis šeit tuksneša smilti,
Pazudusi sirdij balss, nogalēts šai prātā naids.
Nolemts viņš pasauli klīst, aizmirsis savu agrāko dzīvi,
Pazudis Svešinieks pasaulei šai – par kauju prāts bij' cena.

piedz.
Naida pilniem skatieniem muļķais pūlis uz viņu lūr,
Nezin tie viņa ceļu.
Kāda vella dēļ šis pūlis savās acīs baļķus neredz,
Citos skabargas tie meklē?
Svešinieka mēmo masku, kāpēc visi ienīst to,
Ne tā kādam dara ļaunu, ne tā kādam sāpes nes!

Pat Svešiniekam bija vārds, tā skaņu vairs vējš vien zin,
Mājās sieva gaidīj' viņu, mazs puisītis par tēvu sauca.
Prātā kauju uzsākt nācās, gaisma, tumsa nervus kāva,
Karā šajā zaudē viņš – uz mūžu pamet prāts!
Pamet sievu, atstāj dēlu, dodas ceļā, nezinot mērķi,
Tagad jaunu dzīvu meklē kaut zin, ka padoties grib.
Mēneši, gadi rit bez mitas, Svešinieks viņš visur ir,
Galu galā atmet roku, atrod torni ļaužu lenktu.

piedz.

Pūlis redz – ķermenis krīt. Pieiet tuvāk – prātu redzēt.
Atlauž dūri, izvelk vēsti, izlasa un smejot nomet.
Cits šo lapu domīgs paceļ, izlasa un aiziet prom.
Vai tad tiešām nepazini Svešinieka dārgo dēlu?
Tas, reiz tēvu meklēt gājis, cerējis un Dievu lūdzis,
Beidzot atradis to beigtu, salauztu un visiem svešu.
Drīz tā galvā Saule ausīs, dēla galvā cīņa dārdēs,
Atkal Ceļinieks tad celsies, Burvei galvu nocirst meklēs!


...

Dust of a road in the face hit, wish they a life to end,
To accept the Stranger is forbidden even if in life he would've been bent.
In this World he's rather unwanted, it wants so that in death he falls asleep,
Numbness has embraced for the immortality doomed soul.
The struggle of Wanderer and Hag has left here desert's sand,
Vanished is the voice of the heart, slayed is the hatred in this mind.
Doomed he is to wander the World, forgotten his former life,
Lost is the Stranger for this World- for the battle price was the mind.

Chorus:
With looks full of hatred the mindless crowd leers at him,
They don't know his way.
Why for hell's sake this crowd doesn't see logs in their eyes,
In others splinters they seek.
The mute mask of Wanderer, why does everyone hate it,
Not that it harms anybody, nor that it brings pain for anybody!

Even the Stranger had a name, it's sound only wind knows anymore,
At home a wife awaited him, a small boy called him a father.
A battle of mind was demanded to start, light and darkness slaughtered nerves,
In this war looses he- forever left by the mind!
Abandons the wife, deserts the son, sets out, not knowing the goal.
Now he seeks for a new life, even though knows that to give up he wants.
Months, years pass without stopping, a Stranger everywhere he is,
After all, gives he up, finds a tower surrounded by folk.

Chorus

The crowd sees- a body falls. Walks up- to see the mind.
Breaks open the fist, draws out a message, reads it and throws down laughing.
Another one thoughtfully picks this sheet up, reads and goes away.
Did you not really recognize Stranger's precious son?
He once went to look for the father, hoped and prayed to the God,
Finally found him dead, broken and unknown to all.
Soon the Sun will dawn in his mind, in the head of the Son a battle will thunder,
The Wanderer again will rise, will seek to behead the Hag!
Track Name: Prologs (Prologue)
Divdesmit otrā kalibra meli
Sēj mūsos naidu, alkatību, skaudību.
Pekles suņu liktenis gaida
Ikkatru, kas nespēs tam pretoties.

Divdesmit pirmā gadsimta vājprāts -
Raganai naudai nu mēs vergojam.
Drūms un bargs ir šis laiks -
Saules vairs nav, tumsa mūs nu vada.

Nav šeit vairs cerības,
Raganas naudas zemē!
Prātam vērtes vairs šeit nav,
Saules pamestā zemē!
Varoņu vairs šeit nav,
Dieva atstātā zemē,
Kas cīnītos par mums šeit,
Raganas naudas zemē?

Tāltālā šīs zemes stūrī
Varonis jau vada savas dienas.
Atlicis vien tam ira mosties,
Lai celtos kājās, gaismu reiz atgūtu.

Ir atkal šeit cerība,
Raganas naudas zemē!
Gaisma jau pār kalniem spīd,
Saules pamestā zemē!
Ceļinieks kājas jau aun
Dieva atstātā zemē,
Kā Prometejs gaismu nesīs
Jaunajiem Saules kalpiem!

...

Lies of calibre “twenty-two”
Sow hate, greed, envy in us.
Destiny of hell hounds awaits
Everyone who will not be able to resist.

Madness of the twenty first century-
For Hag, money now we slave.
Grim and harsh is this time-
The Sun is gone, darkness is driving us now.

Here isn't any hope left
In the land of Hag, money!
For the sense here isn't much worth left
In the land forsaken by the Sun!
Here aren't any heroes left
In the land forsaken by the God!
Who would fight for us here,
In the land of Hag, money?

In a faraway corner of this land
A hero already spends his days.
There is only left for him to wake up
In order to rise on his feet, for once regain the light.

There is hope again here
In the land of Hag, money!
The light already shines over the mountains
In the land forsaken by the Sun!
Wanderer already puts his boots on
In the land forsaken by the God.
As Prometheus he will bring the light
For the new servants of the Sun!
Track Name: Mosties (Wake up)
Mosties, mosties, Ceļiniek, no miega,
Esi gatavs dzīvei, kas tev priekšā!
Pavei, pavei, svētceļniek no tāles -
Tēraudziedi ledus laukos zied!

Mosties augšā,
Skaties, kas aukā!
Mosties augšā,
Reiz celies no miega!

Skaties, skaties ar acīm tik savām,
Netici šo ļautiņu dievam!
Šim murgam vārds reiz dots ir nauda,
Vājprātu baigu vēlas tā sēt!

Ej vien uz priekšu,
Domā pats ar galvu!
Ej vien uz priekšu,
Netici šiem meliem!
Ej vien uz priekšu,
Meklē īsto ceļu!

Jā!

Domā, domā, draugs mans, nu ar galvu,
Nenoslīksti pasaules šīs maldos!
Celies, celies, dvēseles mans brāli,
Mīli, nīsti, baudi un ciet!

...

Wake up, wake up, Wanderer, from the sleep,
Be ready for the life ahead of you!
Behold, behold, pilgrim from far away-
Blossoms of steel in the ice-fields bloom!

Get up,
Look what’s in the gale!
Wake up,
For once, rise from the sleep!

Look, look solely with your own eyes,
Disbelieve the God of this folk!
Money is the given name for this nightmare,
Dreaded insanity it wants to sow!

Go on, go ahead,
Think with your own head!
Go on, go ahead,
Don’t believe in these lies!
Go on, go ahead,
And find the right path!

Yes!

Think, think, my friend, with your own head,
Don’t drown in the delusions of this World!
Get up, get up, brother of my soul,
Love, hate, relish, and suffer!
Track Name: Saules kalpi (Servants of the Sun)
piedz.
Tērauda ziedi ledus laukos zied,
Tērauda bruņas Saules kalpus sedz.
Kad zīmi gaismas jautīs tie reiz,
Tad maskas nost viņi metīs, VIŅI METĪS!

Tālajos ziemeļu ledus kalnos
Briest atriebība salda, atriebība baiga!
Mēs nebīstamies jūsu
Salto melu, aklā naida!
Mēs gatavi cīņai esam -
Zobeni asi, āvas saulē mirdz!

piedz.

Dziļajos Aizsaules priežu mežos
Cīņas laiks jau ir norunāts, laiks jau ir norunāts!
Kauja tā būs baiga, asiņaina,
Ceļinieks mūs droši gunī vadīs.
Nebīsties vairs it ne nieka sīka,
Droši celies, cīnies zem Saules zīmes!

piedz.

Vai tu esi
Gatavs šai cīņai?
Jā, tu esi!

Mēs nelieksimies vairs jūsu priekšā,
Raganas vara tiks sārtā degta, sārtā degta.
Mūsu pulki droši cīņas laukā stāv,
Zobeni gaisā celti, jau kaujas kliedziens DĀRD!

...

Chorus:
Blossoms of steel in the ice-fields bloom,
Armours of steel cover servants of the Sun.
Once an omen of the light they will sense
The masks away they will throw, WILL THROW!

In faraway mountains of northern ice
Sweet revenge, dreadful revenge approaches;
We don’t fear your
Brazen lies, blind hatred,
For the battle ready we are-
Swords are sharp, halberds glisten in the Sun.

Chorus

In deep pinewood forests of the Afterworld
Time of a combat is already arranged, the time is set!
A dreadful, gory battle it will be,
Wanderer will bravely lead us in the fire.
Don’t fear even a tiny whit anymore,
Rise up fearlessly, fight under the emblem of the Sun!

Chorus

Are you ready for this battle?
Yes, you are!

We will bow in front of you no more,
The rule of Hag will be burnt in a pyre;
Boldly our hordes in the battle field stand,
Swords are raised in the hands, a battle cry already THUNDERS!
Track Name: Burve (Sorceress)
piedz.
Es, ragana no elles dzīlēm, kas atnāk pie jums nakts murgos.
Es, ragana no elles dzīlēm, kas Ceļinieku kārs stabā.
Es, burve, kam nav nekā svēta, kas tautu iekals dzelzs važās.
Es, zintniece augstajam Zeltam, kas Saules kalpus degs sārtā.

Es Ceļiniekam cilpu sēju,
To augstas priedes zarā sēju.
Lūk, pats pie manis nu viņš nāk
Un savu velto nāvi meklēt sāk.
Viņš muļķis lētticīgs un naivs,
Kas pasauli izmainīt nu grib.
Taču pietrūks spēka tam -
Ar viņa pulkiem vien būs par maz!

piedz.

Es Saules kalpiem sārtu krāvu,
Ar degoš' lāpu rokā stāvu.
Lūk, uguns vētrā gatavi tie iet,
Par tukšiem vārdiem asinis tie lies!
Tie nezin, viņu rindās jau
Ir naudas, zelta kalps jau sen.
Tam uzdevums jau ir dots -
Ceļiniekam kaujā galvu šķelt.

Piedz.

Es tautai dzelzu važas kalu,
Tās vienu otrai klātu kalu.
Uz zelta raktuvēm tās
Šo lopu baru vedīs jau drīz.
Tiem nepaklausīgiem tiks
Rūsēj's duncis kaklā triekts,
Viņu līķi gar ceļiem kārti
Citus lopus brīdināt tad.
Asins strauti – plūdīs tie tad,
Zeme šī auglīga kļūs.
Tāda uzvara mana še būs -
Dvēsele šī pīšļos tiks triekta.
ES NĀKU!

Saules kalpu asinis velti lietas,
Ceļinieka līķis priedes zarā,
Dzelzu važas nesaraujamas,
Tautas verdzības laiks nu reiz ira KLĀT!

...

Chorus:
I- a hag from the depths of hell, who comes to you in your nocturnal nightmares.
I- a hag from the depths of hell, who will hang Wanderer in a pole.
I- a witch that has nothing sacred, who will enchain the land in shackles.
I- a sorceress to the highest Gold, who will burn servants of the Sun in a pyre.

I fastened a noose for Wanderer
And tied it to a high branch of a pine-tree.
Behold, he comes himself to me now
And starts to seek his futile death.
He's a fool, gullible and naive,
Who wants to change the World now.
However, short of strength he will run-
With his hordes it will not be enough.

Chorus

I piled a pyre for servants of the Sun,
With a burning torch in the hand I stand.
Behold, in a storm of fire ready to go they are
For empty words blood they will shed!
They don't know that already in their rows
Is a servant of money, Gold for a long time.
There is an order for him already given-
Wanderer's head in the battle to crush.

Chorus

I forged iron chains for the folk,
Those next to each other forged.
To the Goldmines they
Will lead this flock of livestock soon.
For those, disobedient ones,
A rusty dagger in the neck will be plunged,
Their bodies along the roads hanged
Will be a warning for the other livestock then.
This land fertile will grow.
Such victory mine will be-
This soul will be thrust to ashes.
I AM COMING!

Blood of servants of the Sun vainly shed,
Wanderer's corpse- up in the branch of a pine.
Iron chains- unbreakable,
Time of folk's slavery for once is HERE!
Track Name: Kauja (Battle)
piedz.
Ceļinieka pulki kaujas lauku min,
Saules gaismā tās kalpi mirdz.
Raganas vergi negrasās bēgt,
Saules staru varu vēlās tie beigt.
Vienaldzīgo nav un nebūs šai karā,
Pat Dievam un Velnam cirvji vīd rokās.
Pēdējais cīniņš noris šai prātā
Par draudzību, mīlu, par naudas varu!

Liesmu karogi plīv, debesis plēš,
Dzīvības daudzas tie nežēlo, dzēš!
Saules kalpi zobenus ceļ,
Velni vien krīt, saulstaru ķerti.
Ragana kliedz, lāstus tā grūž,
Indes melns duncis gaismību pļauj,
Ceļinieks naidā pretī tai iet,
Grasās tās rumpi pīšļos reiz triekt!

piedz.

Nodevējs Saules nazi nu tver,
Ceļinieka sirdī tūlīt to durs.
Saules kalpi šo naidnieku ķer,
Tā galvu no rumpja nost nikni rauj.
Ragana naida vētrā nu kliedz,
Prātam šim galu lāstos vien sauc,
Redz tā Ceļinieku zobenu ceļam,
Gatavu nāvīgu cirtienu veikt!

piedz.

Ceļinieka zobens lejup jau krīt,
Pat Nelabais un Dievs stinguši ir.
Bet Ragana nauda malā nu mūk
Un Ceļinieka krūtīs dunci jau dur.
Tas nelabu sāpju kliedzienu grūž
Un dūri Raganai ģīmī tad triec,
Paceļ zobenu, nocērt tai galvu,
Abi stāvi zemē nu brūk!

Mirklī vienā kaujas auka klust,
Asins vētrā iestājas miers.
Pār nāves lauku Saule jau aust,
Raganas pulkus ellē tā rauj.
Ceļinieks pēdējo elpu tad velk
Un saka Saulei pēdējos vārdus:
“Nerieti vairs, tavi kalpi dzīvi,
Raganas varai pielikts ir punkts..”

...

Chorus:
Wanderer's hordes the battle field tread,
In the light of the Sun her servants glisten.
Slaves of Hag don't intend to flee,
The rule of the Sun's rays want they to cease.
There are no indifferent ones and won't be in this war,
Even in the hands of the God and the Devil axes loom.
The last struggle goes on in this mind
For friendship, love, for the rule of money!

Flags of flame waver, tear the sky,
Many lives they don't spare, erase!
Servants of the Sun raise swords,
Fiends are falling, hit by the Sun’s rays.
Hag is screaming, curses she thrusts,
Poisonous black dagger is reaping the light,
In hatred Wanderer towards her moves,
Intends her body in ashes to thrust!

Chorus

Betrayer of the Sun grabs now the knife,
In Wanderer's heart at once he will stab.
Servants of the Sun grab this enemy,
His head from the torso fiercely rip off.
Hag in hatred storm now screams,
For this mind the end in curses just calls,
Sees she Wanderer raising a sword
Ready a deadly blow to perform!

Chorus

Wanderer's sword downwards already falls,
Even the Devil and the God stalling are.
But Hag, money aside now flees
And in Wanderer’s chest a dagger now stabs.
A wicked scream of pain he cries
And the fist in Hag's face then thrusts,
Raises a sword, cuts off her head,
Both bodies now collapse on the ground!

In a moment gale of battle abates,
The storm of blood sets in peace.
Over the death's field the Sun is now rising,
The hordes of Hag in the hell she pulls.
Wanderer the last breath then takes,
And the last words to the Sun he says:
"Don't set anymore, your servants are alive,
The rule of Hag has been put to the end..."