We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Gaismogs

by Deodium

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    €5 EUR  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Third album from Latvian blackened death metal band "Deodium".
  Digipak includes a little paper book with lyrics in Latvian & English.


  Author of the artwork: Džo (vocals/guitar)


  *Latviešu pircējiem iesakām sazināties ar mums pa tiešo, sūtot vēstules uz Deodium grupas profilu www.facebook.com/DeodiumBand
  Jums tā sanāks lētāk!

  Includes unlimited streaming of Gaismogs via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 10 days
  edition of 100 

    €10 EUR or more 

   

 • T-Shirt/Apparel

  First edition T-shirt themed in the artwork of the "Gaismogs" album.
  Quality fabric, full colour high quality print, will keep your shirt in great shape after many washes and wears.

  Author of the artwork: Džo (vocals/guitar)

  *Latviešu pircējiem iesakām sazināties ar mums pa tiešo, sūtot vēstules uz Deodium grupas profilu www.facebook.com/DeodiumBand
  Jums tā sanāks lētāk!
  ships out within 10 days
  edition of 30 

    €15 EUR or more 

   

1.
I 04:38
Murgu naktis un rēgi Kas moka manu garu Velk mani mūžīgā tumsā Kurā man lemts ir pūt Vai alksti guns? Joda ķetna pretī stiepjas No kaulainā pirkstu būra Līst sarkankvēlošs ķets Pie rīkles lien un ķeras Pagāniskās mēlēs buras Aizkapa balsī čukst Vislielākajās šausmās sāksi tu Savu dvēseli cienīt Jo vien melnākajās naktīs var Zvaigžņu stundās vērties Pat slīkstot šai liesmu jūrā gars Tavs nelokāms būs Pat maldoties pa greiziem ceļiem tas Vedīs mūs uz priekšu --- Nightmarish nights & ghosts That haunt my spirit Drag me into eternal obscurity Where I’m doomed to decay. Are you craving for fire? The devil’s claw is reaching towards me. From the scrawny fingers' cage Spills glowing-red cast-iron: At the throat creeps up and seizes, Chants in pagan tongues, Whispers in voices from beyond the grave. In the greatest terrors you will start To cherish your soul. Because only in the blackest nights one may Gaze upon the starry skies. Even drowning in this ablaze, the spirit Of yours will be unyielding. Even wandering on the wrong paths, It will lead us forwards.
2.
II 03:46
Vienmēr cilvēku vajā Bendes asmens smaka Zem melnās maskas Rēgaina skaitļu taka Miegs ir grēks Izvēles nav Laiks ir galā Nomods kauj Neviens Pagātni nespēj lasīt Neviens Nākotni nejaudā rakstīt Tu mosties skaidrā jūlija ausmā Un iemiedz tumšā decembra lauskā Laika arkls moka Cilvēka sapņi irst Mosties dārgais draugs Laiks doties un mirt --- Man is always hunted By the stench of the blade. Under the black disguise- A ghostly path of numbers. Sleep is sin, There is no choice, Time is at the end, Awakeness is slaying. No-one Can read the past, No-one Can manage to write the future. You wake up in the bright dawn of July, And fall asleep in the dark frost of December. The plough of time torments, Dreams of a man fall to pieces. Wake up dear friend, Time to set out and die.
3.
III 04:38
(Piedz.) Mūra pakājē cilvēki stāv Veldzēties brīvību tie lūdz Tas ir rožūdens rūgts Mūra pakājē cilvēki stāv Tornis pār torni ceļas Aizēno skatu mocību zari Kokos karājas rēgi un gari Tornis pār torni veļas Zemes galā apkārt kraukļa tumšs Nezāles zelta vārpas dzēš Cerību kaiva dardedzē sēž Zemes galā apkārt kraukļa tumšs (Piedz.) Dūjas oglēs Krauklis baltkvēlē mirdzēs --- (Chorus) At the foothill of a masonry wall people stand, For quenching they beg the freedom. It is bitter rosewater. At the foothill of a masonry wall people stand. Tower over tower rises, The sight is obscured by tormented branches. In the trees hangs ghosts & spirits, Tower over tower mills. At the end of the Earth, around is raven dark. Weeds are erasing golden crop spikes, The gull of hope sits on the rainbow. At the end of the Earth, around is raven dark. (Chorus) Doves are charred, The raven in incandescence will blaze.
4.
IV 06:19
Auksti sviedri pār manu miesu līst Un domas prātu uz pusēm lauž Tās šaudās kā lodes bez sava mērķa Bet tad mana sirds balss acīs aizdegās (Piedz.) Lec Lec Uguns jau pie kājām svilst Laika vairs nava Dedz Dedz Tu sadegsi savā nožēlā Ja bailēs sastingsi Kā milzu ēna zemā gaismā krīt Tā bailes mums pretī vīd Kā milzu ēna zemā gaismā krīt Tā bailes mums pretī vīd Ja tikai redzētu to patieso seju Skaidrs taptu šis ceļš Un no važām gars brīvs Ja tikai redzētu to patieso seju Skaidrs taptu šis ceļš Un no važām gars brīvs (Piedz.) --- Cold sweat drips over my flesh, And thoughts break my mind in two. They shoot around like bullets without a purpose, But then my heart’s voice ignites in the eyes. (Chorus) Leap Leap Fire is already at your feet, Time is no more. Burn Burn You will burn in your regret If you freeze in fear. Like a vast shadow falls in a low light, Alike the fear emerges in front of us. Like a vast shadow falls in a low light, Alike the fear emerges in front of us. If only could see its true face- Clear would become this path, And spirit free from shackles. If only could see its true face- Clear would become this path, And spirit free from shackles. (Chorus)
5.
V 03:47
Drūma nakts nāca Sarkani lieti krita Kad baltā ausma tos māks Tad ļaudis no mežiem un gravām nāks Pus gadsimtu indevi dzirdīja Nāves un negoda mācība (Piedz.) Darbs ir kungs Darbs ir svēts Bet nekā tas nav vērts Cilvēk jaunais - attopies! Pretīm saulei pavērsies Sārto miglu aizgaiņā Plaukstas skalo sirdsapziņā Par baltu velti Tev nekas nenāksies Tev būs pašam cīnīties Cilvēk jaunais - attopies! (Piedz.) --- Dreary night came, Rain of reds fell. When the fair dawn will suppress them Then the folk will come out of forests and glens. Half a century poison was poured in us By preaching of death and dishonour. (Chorus) Work is the master, Work is sacrosanct, But it is worth nothing. Newly man - awaken! Turn towards the sun, Dispel the red mist, Rinse the palms in conscience. Freely will come nothing to you, You yourself will have to fight. Newly man- awaken! (Chorus)
6.
VI 05:33
(Piedz.) Kalna gāle cīruļvētrā zūd Krūtīs uguns dziest Un aukstos pelnus Tos aiznes ziemeļvējš Gaiss virmoja dzirkstošā sarmā Stindzinošā klusumā Cilvēce laidās nāves miegā Ledainā miglā ietinas mežs Kraukļi kā aizkauti krauc Un maitu plēš Pakājē saļimis un vārgs Virsotni tam nesasniegt Kā akmenī izkalts stāvs (Piedz.) Kā dēļ mēs šeit degam? Kad beidzot galvu celsim Un uzvaras elpu tversim Tad zilās liesmās mūs raus [Slēptais pants] Tūkstoš sala naktis Mūžu par samaksu ņems Bet mana dziesma vēl skan Es pats esmu nakts --- (Chorus) A mountain gaal in a creeping blizzard disappears, Fire ebbs in the chest. And the cold ashes, Those are carried away by the Northern wind. Air swirled in an effervescent frost, In a stinging stillness Mankind fell in a sleep of death. The forest was woven in an icy mist, Ravens are cawing stinging cries And claw the carcass. At the hillside collapsed & sickly, The summit is unreachable for him, Stoned carved figure he is. (Chorus) What for are we burning here? When we will finally lift our heads And grasp the breath of victory, Then we will be pulled in the blue flames. (hidden verse) Thousand nights of frost The lifetime for a settlement will take. But my song still resonates, I, myself, am the night.
7.
VII 05:12
Svins nospiež asins jūru Krūts smaga, nolaidiet buru Kvēps ir sadegušais prāts Dzeļ un nedzīst, ak nedzīst dziļā vāts Pagātnē nākotni meklēt nav vērts Svētku dziesmas caur asarām skan Viss kas bijis, sirdī ir man Balti viļņi kā svētelis cēls Atnes vasaru, dzīvi un nakti (Mēs) svētā meža meita un dēls Viršu debesis cauri miglai skati Tur Tu divas gaismas redzēsi Uzvaras garu paņemsi --- Lead is pressing a sea of blood, Chest is heavy, lower the sail! Sooty is the burned mind, Stings and doesn’t heal, oh, doesn’t heal the deep wound. To seek future in the past is not worth it, Festive songs through the tears are sounding, Everything that has been, is in my heart. White waves like a statuesque stork Bring summer, life & night. (We-) the daughter & the son of the sacred forest Heather sky through the fog behold. There you will see two lights, The spirit of victory will seize.
8.
VIII 05:50
(Piedz.) Nokritušās lapas Jau nomaina zaļotne Un zāle no jauna Tiecas uz sauli Sidraba lauki Tukši stāv Un skumjās apņem Vecās mājas Tās salīkušas stāv Un zemē grimst Aiz sevis atstājot Skumjas un cerību Gadiem cauri ejot Tām saimnieku neredzēt Tikai sauli lecam Un rietam Kas kādreiz Vērtīgs ir bijis Tas tagad pat nabagam Nav vajadzīgs Sidraba lauki Sidrabā mirdz Zem klajas debess Tie sirgst (Piedz.) --- (Chorus) Fallen leaves Are being replaced by greenery, And grass anew Strives towards the sun. Silver fields Stand empty And embrace in sorrow The forefathers’ homes. They stand crooked Drowning in the ground, Leaving behind themselves Sorrow and hope. Passing through the years An owner they shall not see, Only the sun rising And setting. What once Was of value, Not even for a beggar Is needed. Silver fields In silver glow Under the open sky They ail. (Chorus)

about

GAISMOGS (GAISMUOGS)
NIMBS / GAISMOJUMS / IEKŠĒJĀ GAISMA

Tikai tas, kura kājas ir striegušas bezdibenī, tikai tas, kurš vērpies mutuļojošā atvarā, un tikai tas, kurš rūdijies izmisuma un sāpju smeldzē, iegūst to GAISMOGU, kas viņu jau iztālem atšķir no pārejiem.
Šis GAISMOGS ir tā cilvēka daļa, kas viņā ir viņa paša un nepieder ne viņa vecākiem, ne tai garajai senču virknei, kas stāv aiz viņa.
/I.Leimane/

---

INNER LIGHT
AUREOLE / NIMBUS / LIGHTING

Only the one whose legs have waded through the abyss, the one who has twisted in a maelstrom, and the one who has hardened in the suffering of the despair and anguish, acquires that INNER LIGHT which distinguishes him from the rest of us.
This INNER LIGHT is that part of the human that belongs to him and does belong neither to his parents, nor to the long forefather chain that stands behind him.

credits

released October 29, 2021

Albumu producējis (Produced by): Deodium
Albumu ierakstījis (Engineered by): Hodila Records
Albumu miksējis (Mixed by): Hodila Records
Mūzikas autors (Music written by): Deodium
Dziesmu vārdu autors (Lyrics written by): Brūss (1,2,3,5,6,7) / Džo (1,4,8) / Vanags (1)
Dziesmu vārdus uz angļu valodu tulkojusi (Lyrics translated by): Laura
Albuma vizuālais noformējums un dizains (Album art and design): Džo

vokāls un ģitāra (vocals & guitar): Džo
ģitāra (guitar): Atis
bassģitāra un vokāls (bass & vocals): Skuja
bungas (drums): Brūss
menedžments (management): Laura

license

tags

about

Deodium Riga, Latvia

We are a Latvian death/black metal band with various musical influences.
We speak of different themes such as modern society's degradation, history, the individual and the interaction with their inner world, the surrounding environment, themselves, others, etc. All lyrics are in our native language.

The first official rehearsal- May 31, 2009.
The first concert- September 10, 2011.
... more

contact / help

Contact Deodium

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Deodium, you may also like: