Grēks. Važas. Brīve. (Sin. Shackles. Freedom)

by Deodium

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  When downloading full album, you get a bonus poster :)

    €4 EUR  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Second album from Latvian heavy metal band "Deodium".
  Jewelcase CD includes a little paper book with lyrics in Latvian & English.


  Artwork made by the rhythm guitarist: Jānis Tiltiņš


  *Latviešu pircējiem iesakām sazināties ar mums pa tiešo, sūtot vēstules uz Deodium grupas profilu www.facebook.com/DeodiumBand: Jums tā sanāks lētāk!

  Includes unlimited streaming of Grēks. Važas. Brīve. (Sin. Shackles. Freedom) via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 10 days

    €8 EUR or more 

   

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

about

We mainly speak of modern society's degradation through the lens of mythical creatures and epic events in our native language.

credits

released August 30, 2014

Albumu producējis/ Produced by: Deodium
Albumu ierakstījis/ Engineered by: Kārlis Šteinmanis
Albuma ierakstīšanas vieta/ Recorded at: KS Records
Albumu miksējis/ Mixed by: Kārlis Šteinamnis @ KS Records
Mūzikas autors/ Music written by: Deodium
Dziesmu vārdu autors/ Lyrics written by: Mārtiņš Vanags
Dziesmu vārdus uz angļu valodu tulkojusi/ Lyrics translated by: Laura Danberga
Albuma vizuālais noformējums un dizains/ Album art and design: Jānis TIltiņš

Mārtiņš Vanags: vokāls/ vocals
Jānis Tiltiņš: ritma ģitāra un bekvokāls/ rhythm guitar and back vocals
Atis Tiltiņš: ritma un solo ģitāra/ rhythm & lead guitar
Mārtiņš Skuja: bassģitāra/ bass
Brūss Kalniņš: bungas/ drums
Laura Danberga: menedžeris/ manager

tags

license

about

Deodium Riga, Latvia

The first official rehearsal was held on May 31, 2009, which is also considered the band's founding date.

We are a Latvian heavy metal band, with some death/black metal influences.
We mainly speak of modern society's degradation through the lens of mythical creatures and epic events in our native language.
... more

contact / help

Contact Deodium

Streaming and
Download help

Track Name: Atriebe (Vengance)
piedz.
Atriebes balss – tā mani līdzi sauc,
Nedos tā man vairs naktī miera.
Atriebes balss – tā manu zobenu sauc,
Nedos tas vairs galvām plecos stāvēt.

Miesnieka cirvji sienas klāj,
Pats miesnieks gaļas blāķus cērt.
Aiz loga spoža Saule spīd,
Tās gaismu aizklāj melnums ļauns.

Miesnieka dēls tēva roku rauj,
Baiļu asaras tas raud:
„Tēt, ejam mēs labāk prom,
Saules gaismas šeit vairs nav!”

piedz.

Tēva skatiens tumsā slīkst,
Pār rokām varu zaudē prāts,
Naida liesmās sadeg sirds,
Dvēselei vairs vietas nav.

Uz sienas cirvja ēna vīd,
Tai virsū asins šaltis līst –
Cirvis, triecies bērna krūtīs,
Baisās asins slāpes remdē.

piedz.

Eņģelis norauj spārnus,
Naidā viņš skaļi kliedz,
Miesnieka melnās acis
Pretī tam zvēro.
Tā balsī dēmoni smej,
Asins garšas skurbuši.
Eņģelis paķer cirvi,
Atvēzējas nikni un
CĒRT!

Sarkana lāma plešas pa grīdu,
Griesti un sienas asinis raud.
Tēva līķis pārkritis pār dēlu,
Eņģelis izlaiž cirvi no rokām.
Tam blakus nostājas Dievs
Un piedāvā tam darījumu slēgt.
Eņģelis iespļauj sev plaukstā,
Paspiež roku un saka viņš Dievam:
„LĪKOP!!”

piedz.


...

Refrain:
The voice of vengeance- it calls me along,
It will not give me peace during the night.
The voice of vengeance- it calls my sword along,
It will not allow for heads to stand on shoulders anymore.

The walls are covered with butcher’s axes,
The butcher himself is chopping a pile of meat.
Behind the window a bright sun is shining,
Black evil covers its light.

The butcher’s son is pulling his father’s hand,
Tears of fear he cries:
“Dad, we should better go,
The sunlight is here no more!”

Refrain.

The father’s gaze sinks into the dark,
Over the hands the mind loses control,
In the flames of hate the heart burns,
There’s no more space for a soul.

On the wall a shadow of an axe is looming,
A stream of blood is pouring over it-
The axe, crashed into the child’s chest,
Is soothing its bloodlust.

Refrain.

The Angel rips off the wings,
He’s screaming aloud in hatred,
The black eyes of the butcher
Are smouldering back to him.
Demons are laughing in his voice,
Drunk with the taste of blood.
The Angel grabs an axe,
Raises it furiously and
STRIKES!

A red puddle is spreading on the floor,
The ceiling and walls are crying blood.
The corpse of the father has fallen over the son,
The Angel drops the axe out of the hands.
God stands next to him
And offers to make a deal.
The Angel spits in his palm,
Shakes hands, and says he to God:
“DEAL!!”

Refrain.
Track Name: Vilks, kas ganīja aitas (The wolf that shepherded sheep)
Debesīs slejas augsts marmora tornis,
Tā pakājē gaidās stāv ganāmais pulks.
Šis pūlis, savu dvēseļu ganu gaidot,
Jau gluži nevaldāms un asinskārs ir kļuvis.
Lūk, atverās vārti un daudzajām balsīm pretī
Nāk bīskaps purpura drānās, asinssārtām acīm.
Viņš aicina ļaudis tvert zobenus, nažus, cirvjus,
Doties tālu prom pagānu asinis liet.

piedz.
Viņš zaudējis ir cilvēka seju,
Atstājis to pūt.
Viņš pārkāpis ir desmit baušļus
Un aicina mūs līdz.

Debesīs atmirdz zibeņa šautra,
Tā ietriecas vietā, kur musina bīskaps.
Šī liesma, savu postošo darbu veicot,
Atklāj Nelabā zīmi uz krūtīm svētā tēva.
Lūk, iedrebas gaiss un stingušam pūlim vēstī
No debesīm balss, kuras priekšā ļimstu pats:
„Viņš aicināja jūs tvert zobenus, nažus, cirvjus,
Doties tālu prom mācību Dieva smiet.”

piedz. x2

Bīskapa bēres krāšņas ir,
Daudz ļaužu to vada šai gaitā,
Bet tā zārku nepieņem zeme –
Atsakās tā Nelabā kalpu sveikt!

piedz. x2


...

A high marble tower has risen in the sky,
At its base a flock is standing in anticipation.
This crowd, waiting its shepherd of souls,
Has already become uncontrollable and bloodthirsty.
Here, the gates open and towards the many voices
Comes the bishop in purple apparel with blood-red eyes.
He invites the people to grasp swords, knives, axes,
To set out for far-away and spill the pagans’ blood.

Refrain:
He has lost human’s face,
Left it to rot.
He has broken the 10 commandments
And is summoning us along.

A lightning streak glistens in the sky,
It strikes the place where the bishop is instigating.
This flame, doing its devastating work,
Reveals the mark of the Beast on the Holy Father’s chest.
Here, the air trembles and to the frozen crowd speaks
A voice from heaven, in front of which I collapse myself:
“He invited you to seize the swords, knives, axes,
To go far-away to ridicule the teaching of God.”

Refrain x2

The funeral of the bishop magnificent is,
Many folks escort him on this course,
But his casket the earth does not accept-
Refuses she to greet the Devil’s servant!

Refrain x2
Track Name: Pokers (Poker)
Nāc, sēdies man blakus,
Nebaidies, negrasos tevi nāvēt.
Nāc, sēdies, ņem kārtis,
Nebīsties, spēle nav sarežģīta.
Nāc, sēdies, ņem glāzi,
Nebaidies, degvīns tev tikai līdzēs.
Nāc, jūti azartu,
Nebīsties, nespēs tas tevi pārmākt.

Dvēseli savu droši liec galdā,
Iespējams, krītīs tev flešs.
Labi, liec tad tikai pusi –
Ilgāks spēles prieks mums būs.

piedz.
Šajā pokera spēlē
Vara, pieder tā man.
Šajā laipnajā sejā
Ienaids klusībā mīt.
Šajā dvēseļu katlā
Atstāj nodevu man.
Šajā pokera spēlē
Dievs – tas esmu es.

Mana misija ir svēta, tā no Dieva –
Viņš lika man nākt tavu dvēseli vākt.
Piedurknē man no sirdīm tā stiprākā,
Ko gan tavi sešinieki var te darīt?

Nē, kā tu to spēji –
Uzvarēt manis paša spēlē!
Nē, nevar tas būt,
Nelabais devis man milzu spēku.
Nē, spēlējam vēl,
Uzvarēt vairs es tev neļaušu.
Nē, neticu tam –
Nelabais visus eņģeļus kāvis.

Pēdējais pats sev spārnus norāva,
Redzot tēvu nāvējam dēlu.
Ieņēma vietu cilvēku rindās,
Noliedza Dievu un tā dēlu.

piedz.

Es sev spārnus rāvu, tas nav no svara,
Tik tā Kunga vara, kas man rokās dota.
Skat, kas rokā kvēlo – zelta zibens tas,
Tavai nāvei liesmās pienācis ir laiks.

Zelta zibens
Rokās manās nāvi sēj,
Tavs kungs var nākt,
Tavus pīšļus vākt.
X3 


...

Come, sit next to me,
Don’t be afraid, I’m not gonna kill you.
Come, sit, pick up the cards,
Don’t fright, the game is not complicated.
Come, sit, take the glass,
Don’t be afraid, vodka will be an aid to you.
Come, feel the thrill,
Don’t fright, it won’t be able to overwhelm you.

Put your soul fearlessly on the table,
Possibly, the flush will fall.
Well, put only a half then-
The pleasure of the game will be longer for us.

Refrain:
In this poker game
The power, it belongs to me.
In this kind face
Hatred silently dwells.
In this furnace of souls
Leave your toll to me.
In this poker game
God- it is me.

My mission is holy, it’s from God-
He ordered me to come and reap your soul.
In my sleeve is the strongest of hearts,
What your sixes can do here, now?

No, how could you do this-
To win in my own game!
No, it’s not possible,
The devil gave me an incredible might.
No, let’s play again,
I will not let you win anymore.
No, I don’t believe it-
The Devil has slain all of the angels.

The last one ripped off his wings himself,
Seeing the father murdering his son.
He took his place among the humans,
Denied God and his Son.

Refrain

I ripped off the wings myself, it’s not important,
Only the Lord’s power which is laid in my hands.
Look, what’s blazing in the hand- golden lightning it is,
The time for your death in flames is here.

Golden lightning
In my hands is sowing death.
Your Lord can come,
Your ashes to collect.
X3
Track Name: Vadoņa kults (Cult of the leader)
Saule rietēja sarkana –
Debesīs dega kāvi,
Bet likās, neviens to neredz,
Neviens nezin, ko tas vēsta...
Šī nakts būs sāpju pilna,
Šī nakts būs asaru pilna,
Šī nakts būs asiņu pilna...
Rīts ausīs pār citādu pasauli!

Mēness gaisma nāves mokas apmirdzēs jau drīz,
Rīta ausma asins jūru pasaulei rādīs.
Ļaužu sirdīs ilgi dzīvos Eņģeļa grēki,
Tie spēj kara liesmās visu pasauli postīt!

piedz.
Dvēseles viņš katlā gāž
Un asins lāstu sevī krāj.
Tu paskaties, kas aiz tevis,
Tur asiņaina zeme kliedz!

Slepkava viņš bija,
Tāds ir un tādam būt,
Tā sirdī žēlastībai
Vietas nav.
No zobiem rožukronis
Ap kaklu ir,
Tam dzīvību ņemt
Ir kļuvis kā elpot.

piedz.

Piecpadsmittūkstoš dvēseļu zadzis,
Tās katlā lielā visas gāzis.
Mieru tām jau negūt vairs,
Vien šajā saulē mūžam klīst.
Eņģeļa naidam nav robežu,
Tā sirds ir melnāka par darvu.
Viņš, kas tiesu kādreiz sprieda,
Drīz pats tiesas priekšā stāsies.

Neņem viņu lodes,
Neņem naži,
Neņem viņu indes,
Neņem karātavu cilpas. x2

Tu bēdz,
Tu bēdz,
Tu bēdz, tu bēdz,
Tu bēdz, bet nevar aizbēgt! x2

...

The Sun set red-
Northern lights glowed in the sky.
Yet it seemed no one sees it,
No one knows what it foreshadows...
This night will be one full of pain,
This night will be one full of sorrow,
This night will be one full of blood...
The morning will rise over a different world!

The moonlight will soon illuminate the agony of death,
The light of dawn will show the world a sea of blood.
In the hearts of men the sins of the Angel will live for ages,
They can destroy the entire world in the flames of war.

Refrain:
In the furnace he pours the souls,
And the curse of blood he accumulates upon himself.
You take a look what’s behind you,
Bloody earth is screaming there.

A murderer he was,
He is, and he will be.
In his heart for mercy
There is no place.
A rosary made from teeth
Around his neck is placed.
For him taking a life
Has become like taking a breath.

Fifteen thousand souls he has stolen,
In a big furnace he has thrown them all.
Peace cannot be gained by them anymore,
Only to roam under this sun forever.
The wrath of the Angel knows no boundaries,
His heart is darker than pitch.
He, who once judged,
Will soon stand in front of the trial himself.

Bullets will not take him,
Knives will not take,
Poisons will not take him,
Gallows’ nooses will not take.
X2

You flee,
You flee,
You flee, you flee,
You flee, but cannot escape.
X2
Track Name: Varasvīri (Men of power)
Neviena dzīva šūna nav radīta būt brīva,
Neviena asins lāse izlieta nav lieki,
Neviena tava doma nepaliks noslēpta,
Neviena mīla īsta nepiedzīvos rītu.

piedz.
Karš ir miers, dārd tas manās krūtīs,
Brīvība ir verdzība, kas tevi saista,
Nezināšana ir spēks, kuru tu man sniedz,
Tas ir ceļš, kuru varasvīriem tu pats ļauj iet!

Ikvienai rīta ausmai tiek sāpes upurētas,
Ikvienai vēja pūsmai ir ausis visdzirdīgas,
Ikvienai tavai elpai pielikta tiek cenu zīme,
Ikviena dzeloņdrāts ir vērtīgāka man par tevi!

piedz.

Vienlīdzīgāki daži ir kļuvuši par citiem,
Vien daži vergi apzināties savas važas spēj,
Vien mācīties spējīgie var mani izaicināt,
Vien tie, kas noticēs sev, būs cienīgi mani gāzt!

piedz.

Karš ir miers!
Brīvība ir verdzība!
Nezināšana ir spēks!


...

No living cell was meant to be free,
No drop of blood was spilled in vain,
No thought of yours shall remain hidden,
No true love shall meet the morning.

Refrain:
War is peace, rumbles it in my chest.
Freedom is slavery that binds you.
Ignorance is strength which you are rendering to me,
It is a path which you allow to be trod by the men of power!

Every sunrise has pain sacrificed to,
Every gust of wind has an all-hearing ear,
Every breath of yours has a price labelled to,
Every barbed wire has more value to me than you.

Refrain.

Some have become more equal than others,
Only some slaves are able to acknowledge their shackles,
Only the ones capable of learning can challenge me,
Only those who believe in themselves shall be worthy to overthrow me.

Refrain.

War is peace!
Freedom is slavery!
Ignorance is strength!
Track Name: Aizliegtais auglis (Forbidden fruit)
Kā gan drīksti teikt, ka Zeme griežas ap Sauli,
Nevis Saule ap Zemi, ja tie dziļi maldi!
Kā gan drīksti apšaubīt šo patiesību?
Tā dāvana, ko sniegusi ir augstāka vara!
Tev no saviem vārdiem būs jāatkāpjas,
Tev par saviem meliem būs jātiek sodītam, jo...

piedz.
...prāts kad kalpo sirdij,
Nevis varai augstākai,
Ir laiks man nākt
Un zobenam miesā grimt!

Kā gan drīksti teikt, ka pērtiķi senči,
Nevis radīts mālā esi, ja tie dziļi maldi!
Kā gan drīksti teikt, ka tu brīvs esi,
Ja esi tu radīts verga važās mūžam dzīvot!
Tev būs savu dzīvi pakļaut citu gribai,
Tev būs Saules gaismai atvadas teikt,
Tev būs zinātkāri no sevis ravēt,
Tev būs klausīt tikai manam vārdam un...

piedz. x2

Spēja domāt ir velte, kas tev sniegta nav bez mērķa -
Tas Kungs to deva, lai spētu viņa darbiem spēku dot!
Domāt brīvi, tas ļaudīm bija aizliegts auglis,
Tagad nāku es šo pārkāpumu sodīt - domas spēku ņemt!

Tev no saviem spēkiem ir jāatvadās,
Tev par saviem grēkiem ir jātiek sodītam!

Tev būs savu mūžu vadīt dzīvnieku rindās,
Tev būs dailes varai atvadas teikt,
Tev būs dzīvesprieku no sevis ravēt,
Tev būs klausīt tikai manam vārdam!


...

How dare you to say that Earth is spinning around the Sun,
Not the Sun around the Earth, if it’s deep delusion!
How can you doubt this truth?
It is a gift given by the higher power!
You must take back your words,
You must be punished for you lies, because...

Refrain:
...when the mind serves the heart,
And not the higher power,
It’s time for me to come,
And for my sword to sink into flesh.

How dare you to say that apes are the ancestors,
Not that you were created in clay, if it’s deep delusion!
How dare you to say that you are free,
If you are made for a lifetime in slave’s shackles.
You shall bend your life under others’ will,
You shall say goodbye to the light of the Sun,
You shall weed out inquisitiveness from yourself,
You shall obey only the words of mine, and...

Refrain
X2

Capability to think is a gift that was not given without a purpose-
Thy Lord bestowed it to give power to his deeds!
Thinking freely was a forbidden fruit for mankind,
Now I come to punish this offence- to take the might of thought.

You shall say goodbye to your strengths,
You shall be punished for your sins!

You shall spend your days among animals,
You shall say goodbye to the might of beauty,
You shall weed out the joy of life,
You shall obey only the words of mine!
Track Name: Nāves deja (Dance of death)
Saule agrā rītā aust,
Karu divi kungi karo.
Jaunu puisi līdz tie sauc,
NĀVES DEJĀ RAUJ!
Nebūs vairs tam dziedāt,
Nebūs vairs tam dejot!
Mēness savu gaitu sāk,
Asins strautam ceļu rāda.
Bērna kaklā sākas tas,
VILKA ZOBU CIRSTS!
Nebūs vairs tam dzīvot,
Nebūs vairs tam elpot!

piedz.
Nāc dejot nāves valsi –
Es sitīšu tev takti!
Nāc dejot nāves deju –
Es nenosodu tevi!
Nāc dejot nāves valsi –
Elpu pēdējo ievelc!
Nāc dejot!
Nāc dejot nāves deju –
Atvadas tad saki Saulei!
Nāc dejot!
Nāc dejot nāves valsi –
Dzīvi šai saulē pamet!

Miesniekrokā cirvis mirdz,
Dieva acis klusu vēro
Cirvi grimstam bērna miesā.
EŅĢELI TAD SAUC!
Nebūs vairs tam dziedāt,
Nebūs vairs tam dejot!
Bīskaps sprediķi tur saka
Dieva ausīm netīkamu.
Zibens šautra tad to ķer,
EŅĢEĻA MESTA!
Nebūs vairs tam dzīvot,
Nebūs vairs tam elpot!

piedz.

Dieva rokas acis ņēma
Eņģelis kad spārnus rāva.
Tagad kautiem līdzīgs kļuvis
Tā kā būtu tiem tas brālis.
Dieva rokas acis ņēma
Eņģelis kad spārnus rāva.
Tagad gaidu es to dienu
Manā priekšā kad tas stāsies.

Nāc dejot nāves deju,
Nāc dejot nāves deju,
Nāc dejot nāves deju,
Nāc dejot, aklais bende!

Nāc dejot nāves valsi,
Nāc dejot nāves valsi,
Nāc dejot nāves valsi –
Es sitīšu tev takti.
JĀ!


..

The Sun dawns in an early morning,
Two lords are fighting a war.
A young boy they call with them,
INTO THE DANCE OF DEATH THEY PULL HIM IN!
There will be no singing for him,
There will be no dancing for him!
The moon starts its course,
For the brook of blood shows the path.
In the neck of a child it starts,
CARVED BY TEETH OF A WOLF!
There will be no living for him,
There will be no breathing for him.

Refrain:
Come and dance the waltz of death-
I will beat the tact for you!
Come and whirl the dance of death-
I don’t condemn you!
Come and dance the waltz of death-
Take your last breath!
Come and dance!
Come and whirl the dance of death-
Say your farewells to the Sun!
Come and dance!
Come and dance the waltz of death-
Forsake your life under this sun!

In the hand of a butcher an axe shines.
The eyes of God are silently watching
The axe sinking into a child’s flesh.
CALLS HE THE ANGEL, THEN!
There will be no singing for him,
There will be no dancing for him!
A bishop is giving the sermon
Unpleasant to the ears of God.
A lightning bolt catches him,
THROWN BY THE ANGEL!
There will be no living for him,
There will be no breathing for him!

Refrain.

The God’s hands took the eyes
When the Angel plucked the wings.
Now he’s become one of the fallen
As if he was a brother to them.
The God’s hands took the eyes
When the Angel plucked the wings.
Now I am waiting for the day
When he will stand in front of me.

Come and whirl the dance of death,
Come and whirl the dance of death,
Come and whirl the dance of death,
Come and dance, oh, blind executioner!

Come and dance the waltz of death,
Come and dance the waltz of death,
Come and dance the waltz of death-
I will beat the tact for you.
YES!
Track Name: Neuzveicams (Invincible)
Šajā saulē daudz asiņu veltu liets,
Manā priekšā stāv eņģelis zemu kritis.
Pienācis ir laiks viņam ceļos krist.
Nelaimīgais, zobenu manu uz atvadām skūpsti!

Tā tas nenotiks, mani sūta Dievs
Nest taisnu tiesu pār cilvēkiem.
Tavos spēkos nebūs mani pievārēt –
Šai saulē esmu es neuzveicams.

Pārāk esi daudz netaisnu tiesu spriedis,
Tavas rokas ir asiņu jūrā mirkušas.
Pienācis ir laiks tām nāvē stingt.
Nolādētais, spriedumu manu saņem ar cieņu!

Tā tas nenotiks, līgums mans ar Dievu
Liek tumsu projām uz elli mēzt.
Tavos spēkos nebūs gaismas varu liegt –
Šai saulē esmu es neuzveicams.

Akli esat jūs abi ar Dievu –
Nāve valda pat pār viņu un Velnu.
Pienācis ir laiks mums sarunas beigt.
Nāc dejot nāves valsi – es sitīšu tev takti!

Tā tas nevar būt, es esmu Dieva kalps
Un viņa taisnais tiesnesis.
Tavos spēkos nebūs Dieva gribu liegt –
Ar viņa ziņu esmu neuzveicams!

Līdzsvaram ir jābūt šeit, šai pasaulē ļaužu.
Mēs nespējam būt labi, ja neesam ļauni.
Pasauli nevar izglābt ar zobenu rokā,
Mēs nedrīkstam izdzīvot, ja neprotam mīlēt!

Eņģeļa acīs gaisma dziest, izkapti šo redzot –
Nāves rokas vēzēta, tā nopļaut spēj it visu.
Trūdu kaudze zemē birst kur miesnieks dēlu kāva,
Ceļa šī pats sākums par kapu Eņģelim ir kļuvis.

Jā, tā tam jānotiek – Tevi sūtīj’ Dievs,
Bet mani pati Māte Daba.
Tavos spēkos nebij’ man pretim stāvēt,
Šai saulē biji Tu uzveicams!
Uzveicams!
Uzveicams!


...

Under this sun much blood is spilled in vain,
Before me stands an angel deeply fallen.
The time has come for him to fall on the knees.
Unfortunate one, my sword on farewell you must kiss!

It will not happen in this way, I am sent by God
To bring fair judgment upon mankind.
In your power it will not be to vanquish me-
Under this sun I am invincible.

Too many you have unjust verdicts sentenced,
Your hands are soaked in a sea of blood.
The time has come for them to freeze in death.
Cursed one, receive my judgment with honour!

It will not happen in this way, my deal with God
Orders to cleanse away the darkness off to the Hell.
It will not be in your power to deny the force of the light-
Under this sun I am invincible.

Blind are both you with God-
The death reigns even over Him and the Devil.
The time has come for us to end the talks.
Come and dance the waltz of death- I will beat the tact for you!

It cannot be, I am a servant of God
And his fair judge.
In your power it will not be to deny God’s will-
Within his devise I am invincible!

Balance must be here in this world of men.
We cannot be good if we’re not evil.
The world cannot be saved with a sword in hand,
We must not be allowed to survive if we don’t know how to love.

In the eyes of the Angel the light is fading seeing this scythe-
Swung by the hand of Death it can reap everything.
A pile of putridness crumbles down where the butcher slew the son,
The beginning of this road has become a grave for the Angel.

Yes, it must happen in this way- you were sent by God,
But I am- by the Mother Nature herself.
It was not within your power to stand against me,
Under this sun you were defeatable!
Defeatable!
Defeatable!
Track Name: ...Un iestāsies miers (...And peace will come)
Viņš reiz tika radīts
Tiesu spriest, ļaunumu nīdēt, cilpas siet.
Viņš pats arī krita,
Dzīvības dzēsa, ienaidu vairoja pasaulē.
Viņš cilvēkus nīda
Par spēju mīlēt, laupīja mieru dvēselēm.
Viņš tagad ir miris -
Miesnieka būdā guļ viņa līķis, Nāves pļauts.

Hei, kritušais, tev bija manas kļūdas jālabo,
Nevis pašam par tādu jākļūst.
Tagad tavs ceļš ir noiets,
To gāji, lai tiktu aizmirsts.
Kritušais, tu tiki radīts kā mans kalps,
Nevis kā līdzvērtīgs man.
Tagad lai pasaule zin-
Tā pastāv, lai kalpotu man!

Viņu reiz tu radīji
Asinis liet, cīnīties karā ar tumsu.
Viņu sūtīji pieveikt
Naidniekus savus, pasauli sāpēs slīcināt.
Viņu veikli nodevi,
Kad tavos plānos vietas vairs viņam nebija.
Viņu drīz jau satiksi,
Kad aizmirstībā nogrimsiet abi - tu un Velns.

Hei, nolemtais, tev bija noteikumiem jāseko,
Nevis sevi pāri tiem jāceļ.
Tagad tevi gaida vien sods,
To saņemt jau sen bija laiks.
Nolemtais, tev bija ļaudīm ceļā jāpalīdz,
Nevis karu jāsāk ar tiem.
Tagad tie Kungu padzīs,
To dzīves ir viņu rokās.

Nāve savu baigo skatu
Dievam tieši acīs vērš,
Tās izkapts asmens spoži mirdz,
Kad tā šo melno sirdi pušu plēš!

Tu savu dzīvi izniekoji varas alkās,
Cenšoties līdzsvaru sev par labu jaukt.
Tāpēc saku droši - tu esi lieks
Tāpat kā sāncensis, ar kuru tu karo.
Cilvēkos ir gan labais, gan ļaunais gana,
Lai līdzsvaru pasaulē spētu turēt
Un godāt to, kādi ir...
JO CILVĒKS IR VISVARENS!

Hei, pasaule, tu reiz tiki kalta važās,
Nevarēji brīvi elpot.
Tagad esi darīta brīva
Un beidzot iestāsies miers.
Cilvēki, jums līdzsvars tagad ir jātur,
Būs jums cienīt to vairāk par visu!
Dzīvība un Nāve nekad neiegrožos jūs
Un beidzot iestājies būs miers!


...

He was once made
To judge, to weed out the evil, tie nooses.
He fell himself as well,
Extinguished lives, bred evil in the world.
He despised mankind
For the ability to love, stole the peace of souls.
He is dead now-
In the shack of the butcher lay his remains, reaped by the Death.

Hey, fallen one, you were supposed to correct my mistakes,
Not to become one yourself.
Your path has been treaded now,
You walked it to be forgotten.
The fallen one, you were made as a servant of mine,
Not as an equal to me.
Now, let the world know-
It exists to serve me!

You created him once
To spill blood, fight a war with darkness.
You sent him to defeat
Enemies of yours, drown the world in pain.
You betrayed him artfully,
When he did not fit your plans anymore.
You will meet him soon,
When in oblivion shall drown both you and the Devil.

Hey, doomed one, you were supposed to follow the rules,
Not to believe yourself above them.
Now only punishment awaits you,
The time to receive it came long ago.
Doomed one, you were supposed to help people on their way,
Not to wage a war against them.
Now they will banish the Lord,
Their lives are in their own hands.

The death it’s grim stare
Casts directly into the eyes of God,
The blade of its scythe shines brightly
When it tears this black heart apart.

You wasted your life in the thirst for power,
Trying to ruin the balance for your benefit.
This I say surely- you are a waste
As is your competitor you’re fighting.
Mankind has enough of both good and evil
To maintain the balance in the world
And to honour what they are...
BECAUSE MAN IS ALMIGHTY!

Hey world, you were once locked in shackles,
Couldn’t breathe freely.
Now you have been set free
And finally peace will come.
People, you must maintain the balance
And honour it above everything else!
Life and Death shall never bind you,
And finally the peace will have come!